Bu çalışma, Cizre’de 14.12.2015’ten şimdiye değin yaşanan hak ihlallerine dair kamuoyuna genel hatlarıyla ve güncel durumu içerir bilgi verilmesi amacıyla ön rapor niteliğinde hazırlanmıştır. Raporlama ve belgeleme faaliyeti, Cizre’de yaşayan mağdurların/tanıkların beyanından ve bizzat tanık olunanlardan yola çıkılarak yürütülmüştür. Ön raporda, sadece spesifik gruplar (kadınlar, çocuklar) ve olay özelliklerini tarifleyebilecek sınırlı sayıda örnek olay verilecektir.

02.03.2016 sonrasında Cizre’ye girişlere izin verilmesiyle beraber Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD), Mezopotamya Hukukçular Derneği (MHD), Asrın Hukuk Bürosu (AHB), Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı (TOHAV) çalışanı avukatlar, ilçede yaşanan hak ihlalleri ve hukuki süreçleri belgelemek üzere Cizre’ye girebilmiştir.

Download (PDF, 677KB)